Wolfgang Peter Schmidt

Wolfgang_mock-up-CZ_2024-02-min

Co je příčinou tolika problémů v dnešním světě? Existuje nějaký lék, nějaká naděje?

Spolupráce, vzájemná pomoc a projevování lásky těm, kteří jsou…osamělí, sklíčení, zapomenutí a týraní, tím se mohou věci změnit. Pomůže to nejen těm, ke kterým budeme laskaví, ale i nám samým. Nesobecká láska nám dokáže dát nový pohled na život a vyřešit nejen naše osobní problémy, ale i problémy ve světě. „Změň svět láskou“ nabízí konkrétní příklady, jak tento sen uskutečnit.

Recenze

Prezentace knihy

Přednáška TEDx "Změň svět láskou"

Přehrát video

O čem je kniha?

Tato kniha je osobní výpovědí člověka, který žil ve 14 různých zemích na čtyřech kontinentech – z toho pět let v Indii a deset let v Africe.

Jako dobrovolník pracuje na plný úvazek již 48 let, ve snaze pomáhat lidem tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.

Ve nedávné době se svým týmem postavil dvě školy v buši v Konžské demokratické republice, které nabízejí bezplatné vzdělání tisícům dětí, což v této zemi vůbec není samozřejmostí. Jeho životní zkušenosti mohou být inspirací pro každého, kdo chce vést šťastnější a plnohodnotnější život.

Wolfgang Peter Schmidt

Od svého dospívání jsem hledal řešení problémů, které existují ve světě i v mém životě. Když jsem zažil opravdovou nesobeckost lásku, byl to zlom v mém životě. Od té doby – před více než 48 lety – se snažím pomoci ostatním, aby zažili totéž, do teď ve 14 různých zemích, kde jsem žil. Posledních 25 let organizuji humanitární a rozvojovou pomoc, nejprve ve východní Evropě a od roku 2000 v Africe.

V Africe jsem žil více než 10 let, převážně v Konžské demokratické republice, což mě motivovalo k napsání knihy „Změň svět láskou“. Většina lidí tam postrádá základní životní potřeby a zaslouží si lepší vzdělání, infrastrukturu a větší rozvoj zemědělství a venkova.

Slabiny průmyslově vyspělých zemí s přílišným důrazem na materialismus je třeba také řešit.
Hlavní změnu je třeba dosáhnout v srdci, mysli a přístupu.

Řešením problémů, jako je chamtivosti, války, hlad, chudoba a osamělost, je opravdová nesobecká láska.

Nyní k dispozici

Recenze

5,0
5,0 out of 5 stars (based on 46 reviews)
Excellent98%
Very good2%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

In German: Ich habe Ihr Buch gelesen und liebe es! Ihre Einsichten und Überlegungen sind stark und ich habe viel mehr über die Demokratische Republik Kongo gelernt. In den ersten Kapiteln konnte ich mich gut in Sie hineinversetzen, da sich so viele Ihrer Beobachtungen mit meinen decken. Wer die Menschen sind und wie sie leben, wie sie so viel Elend, Armut und Ungleichheit überleben. Die "Mittelschicht" gibt es in der Demokratischen Republik Kongo kaum, aber die Bevölkerung nimmt das hin und hält durch. Sie besitzen so viel Hoffnung und Mut, was mich über die Jahre hinweg beeindruckt hat. Besonders haben mir die vielen Referenzen gefallen, die Sie angegeben haben. Toll! So viele Zitate von so weisen, legendären Menschen aus aller Welt. Und so genial, dass Sie die Zitate auf Ihrer Website veröffentlicht haben. Ich rufe sie immer noch auf und genieße die kraftvollen Geschichten! Sie und Ihre Frau haben Ihr Leben der Demokratischen Republik Kongo und anderen Nationen auf der ganzen Welt gewidmet, und ich bin so dankbar für Ihre hervorragende Arbeit. Möge der Herr Sie auch weiterhin segnen und Ihnen die Mittel zur Verfügung stellen, die Sie für diese Arbeit benötigen. Die Menschen dort brauchen Sie beide und auch Ihre Mitarbeiter. Vielen Dank, dass Sie uns die Hand gereicht und uns dieses wunderbare Buch zur Verfügung gestellt haben, damit wir in unserer Arbeit dort inspiriert und ermutigt werden.

Donna Baker Global Ministries Krankenschwester im Einsatz im Ruhestand RN APRN BSN MS CNOR im Ruhestand ACNS-BC im Ruhestand USA

Četla jsem vaši knihu a moc se mi líbila! Vaše postřehy a úvahy jsou silné a dozvěděla jsem se o Kongu mnohem víc. V prvních kapitolách jsem se s vámi úplně ztotožnila, protože mnoho vašich postřehů jsou stejné jako ty moje.- O místních lidech, jak žijí, přežívají tolik bídy, chudoby a nerovnosti. "Střední třída" v Kongu téměř neexistuje, ale obyvatelé to akceptují a vytrvají. Mají tolik naděje a odvahy, která na mě za ta léta udělala dojem. Obzvlášť se mi líbilo množství odkazů, které jste připojil. Wow! Tolik citátů od tak moudrých legendárních lidí z celého světa. A je tak skvělé, že jste odkazy zařadili na své webové stránky. Stále si je pravidelně pouštím a užívám si ty silné příběhy! Vy a vaše žena jste zasvětili svůj život Kongu a dalším národům po celém světě a já jsem vám za vaši skvělou práci velmi vděčná. Kéž vám Pán i nadále žehná a poskytuje zdroje potřebné k vykonávání těchto služeb. Tamní lidé vás oba potřebují, stejně jako potřebují ostatní na vašem týmu. Moc vám děkuji za to, že jste nás oslovili a poskytli nám tuto úžasnou knihu, abychom se mohli inspirovat a povzbudit v naší práci tam.

Donna Bakerová zdravotní sestra z mise Global Ministries ve výslužbě RN APRN BSN MS CNOR emeritní ACNS-BC ve výslužbě USA

I read your book and I love it! Your insights and reflections are powerful and I learned much more about the DRC. In the beginning chapters, I could place myself right with you since so many of your observations replicate mine. Who the people are and how they live, surviving so much destitution, poverty and disparity. The “middle class” barely exists in the DRC, but the population accepts that and perseveres. They possess so much hope and courage which has impressed me over the years. I especially loved the many references you included. Wow! So many quotes from such wise legendary people around the world. And so brilliant to include the references on your website. I’m still accessing them and enjoying the powerful stories! You and your wife have dedicated your lives to the DRC and other nations around the world and I am so grateful for your excellent work. May the Lord continue to bless you and provide the resources needed to carry out these ministries. The people there need you both, as well as your staff. Thank you so much for reaching out to us and providing this amazing book for us to be inspired and encouraged in our work there.

Donna Baker Global Ministries Nurse In Mission Retired RN APRN BSN MS CNOR Emeritus ACNS-BC Retired USA

Ein sehr wertvolles Buch.Beeindruckend die viele Arbeit und grosse Liebe die ihr beide investiert habt.Du hast die Not der Menschen dort klar gemacht und Lösungen aufgezeigt.Danke dafür.Wertvoll sind auch die Bibelstellen die du zitiert hast.Martin Reuter,Installateur aus Mühltal.

Martin Reuter

Great book. Thank you for taking the time to write it. It helped me better understand things that are happening in Congo that I knew very little about.

Amongst many things, the parts that are talking about the Pygmies and their attitude towards others doing evil things to them, have been very convicting for me.

Thank you.

Paolo

Excellent Jhon & Lenka, God bless you for all you do… and letting the world the only Love can change people and the world, nothing else.

This is great! And we can relate, though I guess there in Africa it is a bit worst than here… The world, the people is in need of Love, though many times don’t realize it. And the solution to all problems, where greed, ambitions resentment and hate, is Love! And we see it in our everyday activities and work for the Lord in the Colombian Amazon, where we work in teaching education an christian values… Love will conquer the world! Thanks Jhon & Lenka for this message to the world, for answer to the people in need!

Sergio (Amazon team)

Ce livre est un trésor ; il offre l’histoire d’une vie extraordinaire et au-delà, couvrant une multitude d’aspects de la vie.

La clarté et la sincérité avec lesquelles l’auteur partage les leçons, les expériences et les observations de sa vie personnelle rendent ce livre à la fois fascinant, instructif et motivant.

C’est une lecture facile : On a l’impression d’être assis à côté de l’auteur dans un environnement détendu – comme sur un banc dans un beau parc – et de l’écouter raconter son histoire. Mais ce livre est bien plus qu’une histoire. C’est le récit d’une aventure extraordinaire et une invitation à faire partie d’un monde meilleur.

Ruth

Bonjour Wolfgang !

J’ai lu ton livre avec grand plaisir, car il m’a donné un aperçu complet des problèmes du Congo et de toute l’Afrique.

Les chapitres 4 à 6 m’ont beaucoup interpellé, car ta manière de présenter la foi chrétienne comme solution aux problèmes est délicate et captivante.

Malheureusement, au vu de la situation politique actuelle dans le monde, l’espoir de pouvoir changer le monde par l’amour s’éloigne encore plus. Mais à petite échelle, vous y parvenez merveilleusement !

Josef Lierzer

Cher Wolfgang,

Tout est très bien présenté par toi. C’est tout simplement grandiose comment, après les premiers chapitres sur le Congo, puis la situation dans les pays industrialisés, tu passes à la foi en Dieu. La transition est structurée et mise en mots de manière géniale ! Ce livre doit tout simplement figurer dans la liste des best-sellers !

Dr. Rudolf Müller

Merci beaucoup pour ton livre, qui est bien arrivé !

J’ai lu 20 pages & je peux honnêtement dire qu’il est difficile de le lâcher !

J’aime le fait que tu écrives dans un anglais clair et simple et que tu aères le texte avec des titres réguliers. Cela rend beaucoup plus facile (du moins pour moi) de comprendre & de suivre chaque idée ou point que tu abordes.

J’ai hâte de continuer à lire ce livre !

Félicitations et que Dieu te bénisse !

Jerry

Četli jste knihu? Prosím napište recenzi také:

Zvolte měnu